شناسه خبر : 12828

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه اتکایی ایرانیان و کوثر بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۱.۷ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید وفروش شرکت بیمه تعاون در روز جاری برابر بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای