شناسه خبر : 12814

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه تعاون و سامان بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۸۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۴۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای