شناسه خبر : 12793

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۷۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۸۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۴۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای