شناسه خبر : 12800

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی تهران بیان کرد: صنعت بیمه بر اساس کارشناسی رسمی و قیمت‌گذاری انجام شده، اشیای عتیقه را بیمه می‌کند که اینکار تا به امروز انجام نشده و بیمه اشیای آنتیک در کشور مسکوت مانده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"سید محمد عبدالهی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: مشکلی که در 40 سال گذشته حل نشده این است که اتحادیه هنوز نمی تواند اشیای عتیقه را بیمه کند.

وی با بیان اینکه اتحادیه و سازمان میراث فرهنگی در این زمینه به یک تجمیع فکری نرسیده اند، افزود: یک بحث کارشناسی که همه این ها آن را قبول داشته باشند وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی خاطرنشان کرد که صنعت بیمه بر اساس کارشناسی رسمی  و قیمت گذاری انجام شده، اشیای عتیقه را بیمه می کند که اینکار تا به امروز انجام نشده و بیمه اشیای آنتیک مسکوت مانده است.

عبدالهی اذعان داشت: اتحادیه کارشناس متخصص این رشته را دارد، در حوزه عتیقه دونوع کارشناسی وجود دارد یکی کارشناسی که اصالت کالارا تعیین می کند ودوم  کارشناسی که قیمت گذاری می کند.

وی ادامه داد: کارشناسان سازمان های میراث فرهنگی و دادگستری از نحوه ارزیابی قیمت به دور هستند زیرا در بطن بازار نیستند و دربازار هم قیمت ها با توجه به شرایطی که وجود دارد متغیر است براین اساس تابه امروز این بخش ها، در زمینه قیمت گذاری به نتیجه ای نرسیده اند که کالایی قیمتی داشته باشد تا بتوان آن را بیمه کرد.

اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی تهران تعداد اعضای صنف متبوع خودرا 600 نفر به صورت رسمی برشمرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای