شناسه خبر : 12725

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌ بیمه ایران بیشترین و زندگی خاورمیانه کمترین حق بیمه تولیدی سال ۹۸ را از آن خود کردند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، دربررسی وضعیت 29 شرکت بیمه ای فعال مشخص شد که شرکت های بیمه ایران، آسیا و دانا به ترتیب با در اختیار داشتن 31.38 درصد، 10.15 درصد و 8.01 درصد از حق بیمه تولیدی سال 98، بیشترین میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. 

جالب تر اینکه در رتبه بندی حق بیمه تولیدی ،شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از قدیمی ترین  شرکت ها  به ایستادن در جایگاه ششم این جدول رضایت داد. 

شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه، حافظ و متقابل کیش هم به ترتیب با در اختیار داشتن 4صدم درصد، 9صدم درصد و 14صدم درصد، کمترین میزان حق بیمه تولیدی در سال 98 را در بین شرکت های بیمه ای  از آن خود کرده و در انتهای جدول ایستادند.

1 (2)

ارسال نظر

خدمات بیمه ای