شناسه خبر : 12697

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۹ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا بود که ۴.۴۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه پاسارگاد و دی با افزایش ۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲۵ درصد بوده است.

حجم خرید وفروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای