شناسه خبر : 12680

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین،محصول استراتژیک شرکت متبوع خود را بیمه‌های زندگی دانست و افزود: ترکیب پرتفوی شرکت بیمه کارآفرین با استانداردهای دنیا همخوانی دارد و بیش از ۵۰ درصد پرتفوی این شرکت در بیمه‌های زندگی است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "محمد حیدری"، در مراسم رونمایی از نرم افزار عکسبرداری ویسمن و فروش آنلاین بیمه های زندگی شرکت بیمه کارآفرین، بااشاره به باشگاه مشتریان شرکت متبوع خود، گفت: در این باشگاه فروش بیمه نامه انجام شده و دریافت و وصول حق بیمه در آن رخ می هد.

وی، بیان کرد که نرم افزار ویسمن بازدید بدنه را سیستمی کرده و در آن قید مکان برداشته شده و سقف تعهد برای کارشناس در آن مفهومی ندارد و هر نماینده برای خود یک کارشناس است.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، اظهار داشت: دربررسی های انجام شده، صنعت بیمه و شرکت بیمه کارآفرین در حوزه فنی و تنوع محصول خوب عملکرده و با دنیا فاصله زیادی ندارد.

حیدری، بااشاره به توسعه کانال ها و بسترهای نوین در بانک ها و بورس، ادامه داد: صنعت بیمه کشور یک مقدار سخت از فضای سنتی جدا می شود  بنابراین، اولویت خاص به صدور انواع بیمه نامه ها بر روی شبکه دیجیتال و بسترها و درگاه های الکترونیک و وصل حق بیمه قرار گرفته است.

به گفته وی، ثبت آنلاین اعلام خسارت و بارگذاری مدارک خسارت بر روی سایت تخصصی بیمه های زندگی نیز از اولویت های شرکت بیمه کارآفرین است.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، بابیان اینکه سازمان هایی مانند تامین اجتماعی، برق و گاز به سمت حذف کاغذ رفته اند، گفت: در بیمه نامه های اموال مانند شخص ثالث به دنبال حذف کاغذ بوده ودر فاز اول آتش سوزی، مسئولیت و بدنه را تا یک ماه آینده پیاده سازی کرده و ابتدا بیمه نامه را تک برگی خواهیم و سپس همین تک برگ را هم حذف خواهیم کرد و در فاز دوم بیمه های عمر نیز قرار دارند. 

وی اذعان داشت که در ابتدا این تصور ایجاد شدکه به‌دنبال حذف شبکه فروش هستیم درحالیکه به هیچ وجه این ایده مطرح نبوده و برای سرعت و دویدن نیاز به دست و پاهای قوی داریم و نمایندگان این بازوهای توانمند هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای