شناسه خبر : 12671

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان گفت: این استان با ۳۵ درصد جذب بیمه‌شدگان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

به گزارش چابک آنلاین، مهدی سماواتی افزود: تعداد جامعه مشمول استان همدان در سال ۹۹، ۲۹۷ هزار نفر لحاظ شده است و صندوق استان از نظر تعداد ثبت نام در سالهای ۹۷،۹۵،۹۴،۹۳و۹۸ حائز رتبه کشوری شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همدان گفت: صندوق استان بیش از ۱۰۶ هزار نفر زیر پوشش دارد و تعداد ۷۸ هزار و ۱۶۳ نفر بیمه شده روستایی ، ۲ هزار و ۱۰۰ نفر بیمه شده عشایری، هزار و ۱۹۲ نفر بیمه شده کمیته امداد امام (ره)و هزار و ۹۴۷ نفر بیمه شده زنان سرپرست خانوار بهزیستی و بیش از ۲۰ هزار نفر سایر گروه های بیمه ای صندوق را تشکیل می دهد.

سماواتی گفت: تعداد چهار هزار و ۲۳۰ خانوار از مزایای مستمری ماهانه بازنشستگی پیش از موعد، فوت و از کار افتادگی صندوق بهره مند هستند.

سماواتی بیان کرد: در سال ۹۹ مطابق با آیین نامه صندوق و پانزدهمین سالگرد صندوق افرادی که به سن ۶۵ سال تمام رسیده اند و دارای ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند به درجه بازنشستگی سالمندی نایل شدند و از ابتدای سال، ۹۰ نفر بیمه شده درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای