شناسه خبر : 12638

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در دوماه اخیر با فروش بخشی از سهام پرتفوی سرمایه گذاری خود در ۴۲ شرکت، حدود ۸۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سود کسب کرد.

به گزارش چابک آنلاین، ازقرارمعلوم بهای تمام شده این تعداد سهام فروخته شده ازسوی شرکت بیمه خاورمیانه، رقمی در حدود 49 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

جالب‌تراینکه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سهام شرکت بیمه پارسیان وسهام فولاد هرمزگان با زیان روبرو بوده است.

photo_2020-08-21_17-55-43

ارسال نظر

خدمات بیمه ای