شناسه خبر : 12501

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس انجمن انرژی بادی ایران بیان کرد: صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه توربین‌های بادی ازبسیاری از کشورهای جهان عقب‌تر است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "هاشم اورعی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: صنعت بیمه در زمینه بیمه کردن توربین های بادی کاملا از ماجرا عقب است.

وی،با اشاره به گستردگی فعالیت توربین های بادی در جهان، افزود: سهم نیروگاههای بادی که برق تولید می کنند درخیلی از کشورهای جهان افزایش یافته و پیشتاز انرژی بادی در دنیا، کشور دانمارک است که 46 درصد از کل برق کشور را از توربین های بادی می گیرد.

رئیس انجمن انرژی بادی ایران تصریح کرد: صنعت بیمه درکشورهای دیگر جهان، از روز اول در بخش اجرا نقشی پررنگ دارد و در مرحله بعدی درآمد نیروگاههای بادی را بیمه می کند.

اورعی اذعان داشت که صنعت بیمه به استناد کارشناسی های انجام شده، بیمه نامه ای را برای تضمین درآمد صادر می کند که مجری پروژه می تواند به واسطه آن بیمه نامه تسهیلات بانکی دریافت کند و اگر یک روزی به هردلیلی توربین های بادی کار نکرد و نیروگاه دار به درآمد نرسید بتواند از خدمات بیمه ای استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه کشور بسیار از این موضوعات عقب تراست، ادامه داد: من به عنوان رئیس انجمن تاکنون موردی که صنعت بیمه وارد بیمه توربین های بادی شده باشد مشاهده نکردم.

رئیس انجمن انرژی بادی ایران، تعداد اعضای انجمن خودرا 38 عضو حقوقی برشمرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای