شناسه خبر : 12477

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۲.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰‌۵۶  درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نمادشرکت بیمه ما با افزایش ۴.۹۸درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۰۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱شرکت قرمز پوش و ۱۲شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای