شناسه خبر : 12467

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو اعلام کرد: نرخ بازده دارایی در صنعت بیمه بسیار پایین بوده و از خیلی از بخش‌های اقتصادی همانند بانک‌ها و برخی از صنایع هم پایین‌تر است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "داوود کریمی" در گفت و گو با چابک آنلاین در توصیف علل این امر افزود: این مشکل تا حد زیادی به وضعیت کلان اقتصاد کشورمربوط بوده زیرا اقتصاد کشور دروضعیت رونق نیست و خیلی از فعالیت های اقتصادی دچار رکود هستند طبیعتا خود به خود سهم اقتصاد بیمه هم کاهش می یابد.

وی گفت: با بررسی صورت های مالی 22 شرکت بیمه ای خصوصی ازسال 94 تا 98 مشخص شد که نرخ بازده دارایی این شرکت ها بسیار پایین و غالبا تک رقمی است و برخی از شرکت ها حتی منفی  است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، اذعان داشت:در سال 98 بالاترین نرخ بازده دارایی متعلق به شرکت بیمه تجارت نو با نرخ بازده 14.3 درصد بوده و بیمه پاسارگاد با رقم 7.6 در رتبه دوم قرار داردکه این دو شرکت دارای بالاترین نرخ بازده دارایی بودند ونرخ بازده دارایی مابقی شرکت ها بسیار پایین است.

وی،بیان کرد: سود شرکت های بیمه ای از دو ناحیه حاصل می شود یکی ناشی از فعالیت های بیمه گری و دیگری ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری است که سود حاصل از فعالیت های بیمه گری در بسیاری از شرکت های بیمه ای منفی و دربرخی دیگر از شرکت ها بسیار ناچیز است.

کریمی توضیح داد: پایین بودن سود حاصل از عملیات بیمه گری به علت بالابودن شاخص اشتباه در محاسبه حق بیمه است که از تقسیم نرخ رشد خسارت بر نرخ رشد حق بیمه بدست می آید، افزایش این شاخص نشان دهنده اشتباه شرکت ها در محاسبه  نرخ حق بیمه است.

وی، با اشاره به نرخ شکنی شرکت های بیمه ای در چند سال اخیر، افزود: مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ای ضعیف است و به جای اینکه کیک محدود اقتصاد بیمه را بزرگتر کنند به دنبال آن هستند که هرکسی سهم بیشتری از این کیک را از آن خود کندکه این امر منجر به افزایش هزینه ها و ریسک های بیمه‌ای می شود و به تبع آن خسارت شرکت های بیمه ای نیز روندی صعودی گرفته و سود حاصل از فعالیت های بیمه ای به شدت افت می کند.

وی در خصوص نقش مدیران شرکت های بیمه ای در کنترل نرخ بازده دارایی شرکت های بیمه ای، گفت: بخش عمده ای از عملکرد هر شرکت به کیفیت مدیریت آن شرکت بر می گردد زیرا نسبت های فعالیت هر شرکت به توان مدیریت آن وابسته است هرچقدر مدیریت یک شرکت آگاه تر، علمی تر و با منطق بهتری رفتار کند زیان را از خود دورکرده وشرکت را به سمت بازده مثبت سوق خواهد داد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای