شناسه خبر : 12447

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۹۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن  با کاهش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۷۲درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۲۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای