شناسه خبر : 12427

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۳.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۲.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۹۹  درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حافظ با افزایش ۰.۱۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای