شناسه خبر : 12374

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۲۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۶۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  تعاون با افزایش ۰.۴۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای