شناسه خبر : 12356

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۱۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه سینا و کوثربا افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش  ۰.۰۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای