شناسه خبر : 12337

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۰.۲۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه پارسیان و ملت با افزایش ۰.۳۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه زندگی خاورمیانه و کوثربا افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۰شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای