شناسه خبر : 12315

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۳.۵۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۵۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۶۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای