شناسه خبر : 12370

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر رفع معضل اطاله دادرسی گفت: در سال ۹۸ عملکرد خیلی خوبی داشتیم و یک چهارم از کل رسیدگی به پرونده‌ها در سطح کشور، مربوط به استان تهران بود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی در مراسم قدردانی از قضات و کارکنان اداری که در سطح کشور به عنوان نمونه انتخاب شده اند، افزود: در استان تهران سرمایه های انسانی بسیار عالی از جمله قضات فرهیخته و دانشمند و کارکنان خیلی خوبی داریم که این موضوع باعث مباهات و افتخار است.

وی افزود: وظیفه قوه قضاییه رسیدگی و صدور آراء قضایی است و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که قضات در رسیدگی ها با فراغ بال و آسودگی خاطر بهترین خدمت را با مطالعه، از طریق صدور آراء متقن ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: مردم نگران حقوق و رسیدگی سطحی به پرونده های خود هستند و این مهمترین نگرانی و دغدغه آنان است و در این رابطه همکاران قضایی و اداری ما وظیفه دارند با دقت فراوان و به درستی به وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل کنند.

این مقام قضایی وظیفه مدیران را پشتیبانی از قضات و کارکنان دانست و افزود: مدیران در ستاد دادگستری استان تهران باید تلاش کنند و با رفع موانع و مشکلات، فضایی فراهم باشد تا قضات آسوده خاطر در منصب قضا به وظیفه خود عمل کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای