شناسه خبر : 12347

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رفع مشکل بیمه خبرنگاران حتی با راهکاری متفاوت از آنچه در حال حاضر پیش بینی شده، تاکید کرد.

به گزارش چابک آنلاین، سید امیرحسین قاضی زاده در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان‌های خراسان رضوی در مشهد درباره گزارش مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی مبنی بر اینکه متاسفانه وضعیت بیمه بسیاری از خبرنگاران فعال رسانه ها همچنان دچار مشکل است، افزود: خبرنگاران از جمله اقشار نخبه و تصمیم ساز جامعه هستند و برای بیمه گروه های مختلف در سال‌های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز پس از احراز شغلی با هر شیوه و مکانیسم مشخصی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند.

وی با اشاره به پیش بینی بودجه بیمه برای برخی گروه‌ها همچون کارگران ساختمانی از محل هزینه های پیمانکاران ساختمانی، پیشنهاد کرد: می توان با بررسی تجربه های موفق جهانی در حمایت از اصحاب رسانه، تمهیداتی پیش بینی کرد تا بیمه مشخصی برای خبرنگاران و نمایندگی های خبرگزاری ها و مطبوعات از محل درآمد فروش اینترنت یا درآمدهای مخابرات و امثال آن پیش بینی کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش بینی درآمد پایدار و حمایت‌های معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسلامی شد.

قاضی زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی دارند می توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه موثر باشند و با احصای مسایل خبرنگاران و تدوین آیین نامه‌های جامع برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقلابی و نشاط بالایی دارد، نقش ایفا کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای