شناسه خبر : 12322

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه شرکت های بیمه ای قبل از صدور هرگونه بیمه نامه ای به محل مورد بیمه کارشناس اعزام می کنند گفت: حتما وزیر نفت بریک مبنایی این سخنان را مطرح کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، چندی پیش، بیژن زنگنه ، وزیر نفت گفت: در ایران بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تأسیسات را بیمه می‌کنند، در حالی که در دنیا اگر بخواهند تأسیسات را بیمه کنند نخست ارزیابی ایمنی انجام می‌دهند، سپس متناسب با وضع آن نرخ بیمه را اعلام می‌کنند.

در همین  پیوند "فضل اله معظمی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت:  شرکت های بیمه ای قبل از  صدور هرگونه بیمه نامه ای به طور معمول از شعب یا ستاد مرکزی خود کارشناس به محل مورد بیمه می فرستند و بعد از کارشناسی و بررسی آن در شورای فنی و تائید توسط کمیته فنی ، بیمه نامه را صادر می کنند و یکسری الزامات در این زمینه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای بررسی سخنان وزیر نفت حتما این موضوع را در شرکت بیمه آسیا پیگیری خواهد کرد، افزود: وزیر نفت حتما مطلبی را دیده  که چنین صحبتی می کنند هر شخصی حرفی می زند مبنایی دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا تصریح کرد: این موضوع را در شرکت متبوع خود پیگیری خواهد کرد و حتما  شیوه ارزیابی و کارهایی که انجام شده و فرآیند آن  بررسی می شود.

معظمی با بیان اینکه بیشتر پرژوه های بزرگ دولتی توسط شرکت بیمه ایران انجام می شود، اظهار کرد: ممکن است که شرکت بیمه ایران قسمتی از کار را به شرکت های دیگر واگذار کند و این امکان وجود دارد که در بیمه ایران دقت های لازم انجام نشده باشد.

وی گفت: در حال حاضر نمی توان درستی سخنان وزیر نفت در مورد صنعت بیمه  را رد کرد ابتدا باید بررسی شود که آیا این صحبت ها درست است یا خیر و بعد در این مورد اظهار نظر شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای