شناسه خبر : 12250

عمده تقلب صورت گرفته در صنعت بیمه از سوی مردان با متوسط سن ۴۴ است که ۸۶ درصد آنها بیکار هستند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، تقلب در صنعت بیمه یکی از عوامل در افزایش هزینه‌های بیمه‌گران به شمار می‌رود که در نتیجه اقدامی برای کسب  مزایا و یا امتیازی در مسیرهای غیرقانونی از سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای انجام می‌شود، البته این موضوع یک سویه نیست و می‌تواند از سمت بیمه‌گذار و علیه بیمه‌گر و برعکس انجام شود.

این در حالی است که بررسی موضوع تقلب در صنعت بیمه در پژوهشکده بیمه ایران از این حکایت دارد که  ارائه‌ اطلاعات نادرست و عدم واقعیت‌ها و اطلاعات صحیح توسط بیمه‌گذار برای بیمه‌گر یکی از شایع‌ترین تقلب‌ها در صنعت بیمه به شمار می‌رود که به مواردی همچون طراحی مرگ‌های جعلی، گواهی فوت جعلی و یا مرگ‌های عمدی برای بیمه‌گذار در بیمه زندگی می‌توان اشاره کرد.

از سوی دیگر قرارگرفتن افرادی همچون صاحبان دارایی، پزشکان و غیره  بین بیمه گر و بیمه گذار، موجب تقلب در صنعت بیمه می شود که این تقلب ها به واسطه روابط ناسالم اداری به منظور سرمایه‌گذاری ها و سوء استفاده های مالی ایجاد می شود.


۸۲ درصد تقلب بیمه زندگی بعد از وقوع حادثه و فوت

اما بررسی ها در رابطه با بیمه های زندگی قابل تامل است، به هر حال بیمه‌های زندگی از بخش‌های بسیار با اهمیت  در صنعت بیمه به شمار می‌روند که نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها دارند که در سال گذشته نیز بحث‌های زیادی در رابطه با اعمال مالیات در بیمه‌های زندگی و حذف معافیت‌های آن در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مطرح بود که صنعت بیمه به دلیل اهمیت بیمه های زندگی در ضریب بیمه ها و سایر ابعاد آن در این رابطه مقاومت کرد و در نهایت اعلام مسئولان بیمه ای از این حکایت داشت که ظاهرا بیمه‌های زندگی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

این در شرایطی است که موضوع تقلب در بیمه های زندگی با این درجه اهمیت در صنعت بیمه، قابل توجه است؛ به طوری که گزارش پژوهشکده بیمه نشان می دهد خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت به عنوان شایع‌ترین مصداق تقلب، تقریبا ۸۲ درصد از تقلب‌های صورت گرفته در بیمه‌های زندگی را به خود اختصاص داده است.

همچنین در خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت، شایع‌ترین تقلب و بیشترین فراوانی در خرید بیمه‌های زندگی، مربوط به خرید بیمه‌نامه بعد از ابتلا به بیماری‌های خاص است.

در مصادیق تقلب در خرید بیمه‌نامه پس از وقوع حادثه یا فوت، ۷۲ درصد از بیمه‌گذاران متقلب مرد و متوسط سن متقلبان ۴۷ سال بوده است. در سایر مصادیق تقلب ۷۵ درصد از بیمه‌گذراران متقلب مرد بوده‌اند و متوسط سن بیمه‌گذاران متقلب در این مورد ۴۴ سال به دست آمده است. در تمامی مصادیق تقلب، ۸۶ درصد از بیمه‌گذارارن متقلب بیکار و تنها ۱۴ درصد دارای شغل بوده‌اند.

در مجموع بیمه‌گذاران به‌واسطه ارائه اطلاعات نادرست به شرکت های بیمه تخلف کرده  و از سوی دیگر می توانند به طور عمدی و آشکار در گزارش ارزیابی خسارت، میزان خسارت وارده را بزرگ نمایی کنند. این بزرگ نمایی به صورت تهیه اسناد جعلی و اطلاعات نادرست، حوادث ساختگی و ... طراحی می شود تا به واسطه آن از بیمه گران و شرکت های بیمه، منفعتی را به دست آورند.  

بررسی ها حاکی از آن است که  عدم وجود  بانک های اطلاعاتی مشخص در مورد الگوهای تقلب، بانک های اطلاعاتی در مورد  متقلبان، موجب ایجاد حاشیه امنی برای بیمه گذاران متقلب و کلاهبردار ایجاد گردد به طوری که سابقه این افراد به صورت آنلاین ثبت نمی شود و سایر شرکت های بیمه از سوابق این افراد اطلاعی ندارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای