شناسه خبر : 12226

براساس این گزارش، این تفاهم‌نامه همکاری که از اول مردادماه،یعنی از امروز به مدت یکسال به مرحله اجرا درآمده شامل ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان، عمروحادثه کارکنان سازمان حج و زیارت خواهد بود.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین دراین قرارداد،خدمات بیمه ای به زائران عتبات عالیات گنجانده شده که شامل فوت به هرعلت و حادثه است.

این گزارش می افزاید:شرکت بیمه ملت درتفاهم نامه به امضاء رسیده با سازمان حج و زیارت، درعین حال قراراست که بیمه زائران خانه خدا درحج عمره را درقالب بیمه نامه عمر،حادثه و بیمه نامه بار پوشش دهد.

گفته می شودکه بیمه نامه مذکور به مدت 12 سال در اختیار شرکت بیمه دولتی ایران بوده که اکنون بعد ازاین مدت، سازمان حج و زیارت این قرارداد را با شرکت بیمه ملت به امضاء رسانده است.

مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت را اسماعیل دلفراز، ازاسفندماه سال گذشته بر عهده گرفته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای