شناسه خبر : 12147

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۱۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۴۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت های بیمه کارآفرین و آرمان با افزایش ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای