شناسه خبر : 12122

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: مطالبات معوق بیمه تامین‌اجتماعی از جامعه کارفرمایی در استان قزوین امسال از ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت.

به گزارش چابک آنلاین، سیروس نصیری اظهار داشت: تأمین اجتماعی یکی از قانون مندترین سازمان‌های کشور محسوب می‌شود که با تحت پوشش قراردادن ۴۴ میلیون نفر بزرگترین سازمان بیمه گذار است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در ردیف سازمان‌های شاخصی است که پایه اعتباری آن بر اساس درآمد و هزینه‌ای تنظیم شده و دیگر سازمان‌ها چنین وضعیتی ندارند و امروز بزرگترین سازمان درمانی کشور بعد از وزارت کشور، محسوب می‌شود که اعتبار درمانی آن ۲۴ درصد بودجه درمانی کشور است.

 

مدیر کل تأمین اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: در مجموع میزان اعتبار درمانی سازمان تأمین اجتماعی در کشور بالغ بر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در موضوع ویروس کرونا را مناسب ذکر کرد و گفت: هر کجا که لازم بوده تأمین اجتماعی به کمک دولت و سایر دستگاه‌ها آمده است تا آسیب ها. این بخش کاهش یابد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای