شناسه خبر : 12085

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سهم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۳۶درصد است که سهم زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، ‌مطابق گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران  در چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 99، بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 49.7درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 

 در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.8درصد و کشاورزی با 18.6رصد قرار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت 0.3درصد و سهم شاغلان بخش خدمات 0.1 درصد افزایش داشته است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.8 درصد از جمعیت فعال بیکار بودند.

همچنین بر اساس فاصله اطمینان 95 درصد نرخ بیکاری کل کشور این 9.4 درصد تا 10.2درصد بانک مرکزی 9.8 درصد به دست آمده است بدین معنی که این فاصله با اطمینان 95 درصد مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در بر می گیرد بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل بهار 98 حدود 1.1 درصد کاهش داشته است و بررسی نرخ بیکارری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه در سال قبل2.0 درصد کاهش داشته است.

بررسی  نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد13.5 درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بودند این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است بررسی روند تغییرات این حاکی از کاهش 3.3 درصدی در بهار 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل است. 

همچنین در این بررسی آماری  سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد 7.9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بودن این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است سهم اشتغال ناقص در بهار99 نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.1 درصد کاهش داشته است .

در بهار99 سهم جمعیت بیکارفارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 36.0رصد بوده است این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.4 درصد کاهش داشته است.

در بهار 99سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.2درصد بوده است این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای