شناسه خبر : 12027

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۴.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۱.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای