شناسه خبر : 11952

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت آسیا با کاهش ۴.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که ۱.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۱۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگادبا افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۱۳ درصد بوده است.

امروز حجم خریدوفروش شرکت بیمه سرمد یکسان بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای