شناسه خبر : 11949

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بهار امسال تنها یک تصادف ساختگی در این استان کشف شد که البته این رقم در بهار پارسال نیز بیش از یک فقره نبود.

به گزارش چابک آنلاین، حسن محمدزاده اظهار داشت: در تصادف ساختگی امسال یک نفر هم به عنوان کشته گزارش شده بود و حال آنکه در تصادفات ساختگی پارسال چنین وانمود شده بود که ۸ مرد و یک زن کشته شده اند.

وی روند گزارش تصادفات ساختگی و صحنه‌سازی برای فریب بیمه ها در این استان را رو به کاهش دانست و افزود: در کل سال گذشته ۹ فقره تصادف ساختگی در این استان کشف شده بود که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن ۲۵ درصد کاهش داشت

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای