شناسه خبر : 11874

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۲.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۵۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۲۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای