شناسه خبر : 11824

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بیان کرد: شرایط موجود بیمه‌ای برای واحد‌ها مناسب نیست به همین دلیل در حال اصلاح ساختار و مذاکره با شرکت‌های بیمه‌ای در جهت کمک به تولید هستیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علی اشرف منصوری" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: حدود 7200 هکتار از شهرک های کشاورزی واگذار شده و نزدیک به 1800 هکتار به بهره برداری رسیده اند یا در حال ساخت هستند.

وی با بیان اینکه این شهرک ها تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قراردارند، افزود: انتظار ما از بیمه بیشتر از این است و درحال مذاکره با صندوق بیمه کشاورزی و بیمه ایران هستیم، هرکدام بتوانند انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کنند یعنی بتوانند مخاطرات بخش کشاورزی را پوشش دهند حتما با آنها در جهت کمک به تولید مذاکره می کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی با اشاره به اینکه در مراحل ابتدایی کار هستند، اظهار کرد: شرایط موجود بیمه ای را  برای واحدها مناسب نمی دانیم به همین دلیل در حال اصلاح ساختار و مذاکره با شرکت های بیمه ای هستیم.

اشرف منصوری خاطرنشان کرد که باتوجه به مخاطراتی که درحوزه کشاورزی وجود دارد ازجمله تغییرات اقلیمی، بارندگی، وزش باد و بروز شدید آفات که تمامی این موارد می تواند به تولید آسیب برساند، هرکدام از شرکت های بیمه ای بتوانند پوشش های خودرا بیشتر کنند و تعهدات بیشتری را در برابر تولید کننده داشته باشند مطلوب ما خواهند بود.

وی اذعان داشت که صندوق بیمه محصولات کشاورزی  تغییرات خوبی را ایجاد کرده و درحال انجام اصلاح ساختار است که امیدواریم به آن چیزی که مدنظر تولید کننده ها است برسد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای