شناسه خبر : 11584

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیرعامل شرکت تولید کود و سم و بذر کشاورزی کیا سبز آشیان کوشا، با اشاره اینکه کارخانه متبوع تحت پوشش بیمه‌نامه آتش سوزی و مسئولیت بیمه قراردارد، اظهارکرد: افرادی که در حوزه آموزش یا مشاوره هستند مسلما نیازی به بیمه‌نامه آتش سوزی یا مسئولیت ندارند و بیمه‌نامه‌های مطابق با نیاز شغلی خود را باید خریداری کنند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فرانک عزیزنژاد" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور و حوادثی که به وقوع می پیوندد، نیاز به بیمه بیش از همیشه وجود دارد.

وی، با تاکید براینکه افراد باتوجه به نوع فعالیت و حرفه خود، بیمه نامه های متفاوتی را هم خریداری می کنند، افزود: باتوجه به اینکه  کارخانه متبوع وی با مواد شیمیایی کار می کند خرید بیمه نامه آتش سوزی برای وی یک  ضرورت محسوب می شود و از طرفی به دلیل ارزش بالای تجهیزات کارخانه، تمامی اموال کارخانه  تحت پوشش بیمه  قرار دارند.

مدیرعامل شرکت تولید کود و سم و بذر کشاورزی کیا سبز آشیان کوشا، بیان کرد: تمامی نیروهای فعال در کارخانه متبوع وی تحت پوشش بیمه نامه تکمیل درمان آسماری قرارداشته و از خدمات این شرکت بیمه ای رضایت دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای