شناسه خبر : 11507

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۰.۶۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۴۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه اتکایی امین، نوین و میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای