شناسه خبر : 11495

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین معتقد است که اگر در گذشته شرکت متبوع وی به بازار سرمایه ورود نکرده به دلیل نداشتن تمهیدات، امکانات و اقدامات لازم بوده است، اما در حال حاضر، زمینه‌های ورود این شرکت به بازار سرمایه فراهم است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "حسن اسلامی پناه" در گفت و گو با چابک آنلاین، در خصوص علت این موضوع که "چرا شرکت بیمه ایران معین هنوز وارد بازار سرمایه نشده است؟" گفت: شاید در گذشته تمهیدات، امکانات و اقدامات لازم نبوده است.

وی افزود:درحال حاضر شاید زمینه های ورود شرکت بیمه ایران معین به بازار سرمایه فراهم باشد چراکه امکانات شرکت بهتر شده و از سوی دیگر شرکت فعال تر، شفاف تر و سود دهی آن نیز بهتر شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین، با بیان اینکه "برای بورسی شدن این شرکت مطالعات اولیه آن در حال انجام است" افزود: مساله حضور بیمه ایران معین در بازار سرمایه از قدیم مطرح بوده و در صورتی که تحقق پیدا کند خوب است.

به گفته وی،حضور شرکت بیمه ایران معین در بازار سرمایه در پویایی و فعالیت این شرکت بی تاثیر نیست.

شرکت بیمه ایران معین با استناد به مصوبه هیات وزیران دایر بر انجام فعالیت بیمه گری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعالیت خویش را از سال 83 آغاز کرده است.

درحال حاضر سهامدار عمده شرکت بیمه ایران معین، شرکت دولتی بیمه ایران است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای