شناسه خبر : 11472

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا بیان کرد: صنعت بیمه و بانک در سالجاری با رشد خوبی در بازار سرمایه روبه رو بوده و اگر با همین روند پیش بروند جزء صنایع پرسود بازار سرمایه خواهند بود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "کمال خانزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین گفت: دو صنعت بیمه و بانک درسالجاری با رشد خوبی در بازار سرمایه روبه رو بوده اند و هردوی این صنایع یک اصلاح هم داشته اند اما مجددا می توانند روند مثبتی داشته باشند.

به گفته وی، با کاهش بهای تمام شده پول بانک ها و گزارشاتی که ماهیانه اعلام می کنند و همچنین تراز مثبت قابل توجه بیشتر بانک ها، این صنعت در سالجاری می تواند جزء  صنایع پرسود بازار باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا اذعان داشت که، بازار سرمایه در این روزها بیشتر خریدار ارزش دارایی هر سهم است تا سودآوری هر سهم، به همین دلیل صنعت می تواند با توجه به ارزش خالص داراییهای خود به یک بازدهی 40 تا 50 درصدی برسد.

خانزاده با اشاره به آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه‌ای، افزود: شرکت های بیمه ای طبق آیین نامه تعریف شده و درچارچوب آن در بازار سرمایه ، سرمایه گذاری می کنند و شرکت های بیمه ای که از ده سال پیش در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده اند به نسبت سرمایه گذاری که انجام داده اند بازدهی خوبی داشته وسودآوری خوبی برای صنعت بیمه ایجاد کرده اند.

وی، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت بیمه، صنعتی با حاشیه سود بسیار پایین است ودرچند سال اخیر سود زیادی برای سهامداران خود ایجاد نکرده با سرمایه گذاری در بازار سرمایه با وجود اینکه محدود و کم بوده اما بازدهی خوبی داشته است.

مدیرعامل کارگزاری ملل پویا معتقد است که شرکت های بیمه ای با ورود بخش عمده ای ازمنابع خود به بازار سرمایه در شرایط تورمی در مدت 10 تا 15 ساله و با دید بلندمدت می توانند به سود بالاتری نسبت به سایر سرمایه گذاریها از جمله املاک و بازارهای موازی دیگر برسند.

خانزاده اظهارکرد: درحال حاضر بازار به سمت خرید ارزش خالص دارایی شرکت ها می رود و هر شرکتی که دارای دارایی خوبی باشد و نسبت ارزش خالص دارایی و قیمت بازار پایینی داشته باشد نقدینگی بازار به سمت آن سوق پیدا می کند و سهام آن فرقی نمی کند .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای