شناسه خبر : 11395

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بیشترکشورهای دارای صنعت بیمه قوی، بانک اختصاصی بیمه دارند و فعالیت این بانک‌های خاص تنها حمایت و خدمات دهی تخصصی به شرکت‌های بیمه‌ای و ذینفعان آنها است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، درایران  32 شرکت بیمه ای فعال  وجود دارد واکنون بهترین فرصت برای بالغ شدن صنعت بیمه کشور یا به عبارتی تکمیل چرخه عملیات مالی و پولی در بیمه گری با داشتن بانک مستقل بیمه است.

مهدی سامری درگفت وگو با چابک آنلاین گفت: صنعت بیمه باید با تاسیس مجموعه های مختلف پشتیبان (یوتولیتی/ utility) در حوزه فاینانشیال سرویس، نوآوری، به سمت تاسیس بانک بیمه نیز برود، به نحوی که این نهاد پولی بتواند بخشی از نیازمندی های صنعت بیمه را به طور تخصصی مرتفع کند.

وی  افزود:درحال حاضر یک تیم قوی از کارشناسان بازار پول و سرمایه گرد هم آمده اند و پس از انجام مطالعات بین المللی و امکان سنجی های داخلی و همینطور مذاکره و کسب نقطه نظرات برخی از نخبگان و مدیران صنعت بیمه و بانکداری، طرحی در این زمینه را آماده ارائه کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت 28 شرکت بیمه ای مستقیم در کشور، افزود: این تعداد شرکت بیمه ای در حدود 20 هزارمیلیارد تومان سرمایه ثبتی و بیش از 55 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی دارند که قابلیت و توانگری تاسیس  یک بانک اختصاصی بیمه را خواهند داشت.

این کارشناس صنعت بیمه اظهارکرد:دراین بانک بیمه، تمامی شرکت های بیمه ای و بانک ها می توانند سهامدار باشند و جالب تر اینکه این بانک بیمه این قابلیت را داردکه 20 درصد از سهام خود را نیز دربازار سرمایه عرضه کند تا مردم هم سهامدار آن باشند.

سامری یکی از قابلیت های این بانک را اینگونه توضیح دادکه، این بانک می تواند شرایط سپرده پذیری از شرکت های بیمه ای را تسهیل کند و یا اگر شرکتی در یک مقطع زمانی با خسارت بزرگی مواجهه شود می تواند به جای فروش دارایی و یا شکست سپرده های بلند مدت خود، به طور مقطعی نیاز به منابع مالی کوتاه مدت خود را از این بانک که خود نیز سهامدار آن است با شرایطی به مراتب سهل تر از تامین از شبکه بانکهای بازرگانی عمومی تامین کند.

وی،متعقد است  که این تنها کارکرد پیش بینی شده این بانک تخصصی نیست و این بانک می تواند به عنوان یک مجموعه پشتیبان صنعت بیمه( Insurans Utility) در زنجیره ارزش فعالیت های بیمه گری قرار بگیرد به عنوان مثال شرکت های بیمه ای به جای اینکه با بانک ها برای فروش اقساطی با منابع و تسهیلات خودتوافق کنند، می توانند شرایط تقسیط حق بیمه را با این بانک با امکان بهتری فراهم کنند.

سامری اذعان داشت که هم اکنون اغلب بانک های طرف توافق با شرکت های بیمه ای پولی وسط نگذاشته و تنها یک رابط پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط هستند که بابت ارایه این خدمات نیز حدود  4 تا 5 درصد کارمزد هم دریافت می کنند که تمامی این فرآیند و دیگر نیازمندی های بازار پول همانند ارایه تسهیلات به شبکه فروش، پرسنل شرکتها، پرداخت آنلاین خسارت و حتی امکان فروش اوراق مشارکت در ریسک و .... را توسط این بانک بیمه انجام دهند.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: بی تردید این امکان یعنی ایجاد یک بانک تخصصی بیمه بدون ایجاد شعب متداول شبکه بانکی و به عنوان یک بانک الکترونیک محور می تواند در افزایش ضریب نفوذ بیمه و مهمتر از آن توسعه فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری نیز با ایجاد صندوق های مختلف سرمایه گذاری و تنوع بخشی در انتخاب بیمه گذاران عمر از بعد اختصاص منابع و سرمایه بیمه گذاران هم کارکرد قابل قبولی را ارایه کرده که در طرح آماده شده این موارد به دقت مورد بررسی و امکان سنجی قرار گرفته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای