شناسه خبر : 11327

اختصاصی چابک‌آنلاین

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون ‌داران کشور، بزرگترین مشکل اعضای صنف متبوع خود با شرکت های بیمه‌ای را درحوزه بیمه نامه‌های مسئولیت مطرح کرد.

 چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "احمد کریمی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: صد درصد کامیون ها دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند اما حدود 20 درصد از آنها فقط بیمه نامه بدنه دارند.

به گفته وی، شرکت های بیمه ای مدعی هستند که این ناوگان فرسوده است بنابراین از بیمه کردن بدنه کامیون ها  اجتناب می کنند.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور با اشاره به عدم توان مالی رانندگان برای پرداخت حق بیمه نامه بدنه، افزود: اگر اتفاقی برای آنها رخ داده و حادثه ای پیش بیاید که راننده مقصر باشد، کل سرمایه یک راننده به دلیل اینکه بیمه نامه بدنه ندارد در یک حادثه خیلی جزئی از بین می رود.

کریمی تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به رقابتی که مابین شرکت های بیمه ای وجود دارد برخی از شرکت های بیمه ای حق بیمه را بدون کوچکترین افزایش قیمتی تا 12 قسط از رانندگان دریافت می کنند.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور، گفت: عمده ترین مشکل کامیون داران با شرکت های بیمه ای در بخش انجام تعهدات است، برخی از شرکت های بیمه ای به تعهدات خود عمل نکرده و به روشهای مختلف سعی می کنند که مبلغ کمتری بابت خسارت های وارده پرداخت کنند.

کریمی بزرگترین مشکل صنف متبوع خود با شرکت های بیمه ای را در حوزه بیمه نامه مسئولیت عنوان کرد و ادامه داد: در بیمه نامه مسئولیت، شرکت حمل و نقل باید مسئولیت خودرا در قبال حمل کالا بیمه کند.

دبیرکانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور، افزود: راننده شخصیت حقوقی جدایی از شرکت حمل و نقل ندارد اما این را شرکت های بیمه ای تمکین نمی کنند و انجمن در این زمینه مشکلات بسیاری با شرکت های بیمه ای دارد.

به گفته کریمی، براساس اطلاعات سازمان راهداری حدود 350 هزار ناوگان در کشور وجود دارد اما انجمن معتقد است که حداقل 400 هزار ناوگان در بخش حمل و نقل جاده ای کالا فعالیت دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای