شناسه خبر : 11306

اختصاصی چابک آنلاین

یک کارشناس صنعت بیمه بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند با سرمایه‌گذاری منابعی که در نتیجه تاخیر در پرداخت خسارت‌های دوره‌ای درحوزه درمان، در اختیار دارند به سودآوری برسند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مهدی سامری" در خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا برروی تجمیع هزینه های تکمیل درمان به بعد از برطرف شدن این ویروس درگفت و گو با چابک آنلاین گفت: در اقتصاد موضوعی به نام جایگزینی تقاضا وجود دارد یعنی مصرف کننده درمقطعی تقاضایی را با یک تقاضای دیگر تعویض می کند یا تقاضایی را به تعویق می اندازد و در زمانی دیگر درخواست خود را مطرح می کند.

وی افزود: درحال حاضر در صنعت بیمه هم همین اتفاق رخ داده و بیمه گزاران برخی از درمان های غیر اضطراری خود را به تعویق انداخته اند و به جای اینکه آن تقاضا در مدت زمان خاصی توزیع شود در زمانی دیگر متراکم شده است.

این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر این نکته که این موضوع منجر به افزایش هزینه های شرکتهای بیمه‌ای نخواهد شد،اظهارکرد: در حال حاضر تقاضای درمان فقط جابه جا شده و چه بسا فرصتی را هم برای شرکت های بیمهای ایجاد کرده است.

سامری ادامه داد:از آنجایی که یک بال شرکت های بیمه ای سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش حق بیمه است، پرداخت خسارت هرچقدر به تعویق بیفتد فرصتی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای ایجاد می کند.

وی، توضیح داد: شرکت های بیمه‌ای می توانستند منابعی را که در نتیجه خسارتی که می بایست بابت تصادفات جاده ای فروردین ماه می پرداختند و به چند ماه بعد موکول شده است  را سرمایه گذاری کنند، زیرا به طور معمول  خسارت ها در فروردین ماه 30 درصد رشد می کند و این خسارت به تعویق افتاده است.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه شرکت ها با تمهیدات لازم برای سرمایه گذاری میتوانستند در این چند ماه از فرصت ها استفاده کنند، گفت: بنابراین جای نگرانی وجود ندارد زیرا بازار بورس هم در این چند ماه فرصتی ایده آل ایجاد کرده بود که شرکت ها می توانستند با منابع نقدی که در نتیجه تاخیر در پرداخت خسارت های دوره ای در حوزه درمان در اختیار داشتند به سودآوری برسند. 

سامری تصریح کرد: تنها نکته ای که می تواند منجر به افزایش هزینه شرکت ها شود این است که در این فاصله اتفاقی درکشور رخ دهد و تعرفه های پزشکی یا پیراپزشکی در چند ماه آینده با رشدی چندین درصدی مواجه شود .

وی ادامه داد: حتی اگر خسارت های اسفند ماه با یک ضریب افزایشی در خردادماه اتفاق بیفتد هم باز از نظر مالی تاثیر چندانی ندارد زیرا شرکتهای بیمه ای می توانند در این سه ماه با آن پول سرمایه گذاری کنند و به سود برسند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای