شناسه خبر : 11227

اختصاصی چابک‌آنلاین

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی فاقد هرگونه بیمه‌نامه تکمیل درمان هستند زیرا از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای رضایت چندانی نداشته‌اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، حمید رضا رستگار در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: اعضای صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند اما در حدود سه سال است که فاقد هرگونه بیمه نامه  تکمیل درمان هستند.

وی ضمن بیان اینکه اعضای صنف متبوع وی هیچگونه رضایتی از خدمات شرکت های بیمه ای نداشته اند، افزود: خدمات شرکت های بیمه ای طرف قرارداد با اتحادیه در اوایل خوب بود ولی به مرور زمان به تعهدات خود عمل نکرده و اعضای اتحادیه در حدود سه سال است که هیچگونه رغبتی برای خرید بیمه نامه تکمیل درمان ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به ارائه خدمات ضعیف شرکت های بیمه ای به اعضای صنف، ادامه داد: اعضای اتحادیه به صورت تکی بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی را تهیه می کنند اما دیگر به صورت مجموعه اینکار را انجام نخواهیم داد چرا که اینکار مشکلات بسیاری را برای اتحادیه ایجاد کرد.

رستگار اظهار کرد: بیمه یک پشتوانه و سرمایه گذاری برای افراد است که اگر روزی ناتوان شدند به کمک آن هزینه های خودرا تامین کنند و انتظاری که از صنعت بیمه وجود دارد این است که در مواقع نیاز در سریع ترین زمان بتوانند خدمات مورد نیاز را به بیمه گزاران ارائه دهند.

وی، یکی از ضعف های شرکت های بیمه ای در مواقع اضطرار را بروکراسی بالای آنها مطرح کرد که در موقع ارائه خدمات ضعیف عمل می کنند اما انتظار می رود که شرکت های بیمه ای همان طور که حق بیمه را سرموقع دریافت می کنند خسارت را نیز به موقع و درست پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران تعداد اعضای صنف متبوع خود را در حدود 5 هزار نفر عنوان کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای