شناسه خبر : 11144

اختصاصی چابک‌آنلاین

رییس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان سبزوار، بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به وسعت استان خراسان رضوی و جمعیت زیاد آن در بخش شبکه فروش و نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند که این موضوع مانع از پیشرفت بیمه در این استان شده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، "سبحان قرایی" در گفت وگو با چابک آنلاین گفت: استان خراسان رضوی یکی از استانهای پیشرو در زمینه بیمه به خصوص بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری است که پیشرفت خوب و مثبتی داشته است.

وی افزود: فعالیت شرکت های بیمه ای متناسب با جمعیت این استان و پتانسیل زیادی که درآن وجود دارد نیست،  یعنی بر روی نیروی انسانی در این استان سرمایه گذاری نشده و شبکه فروش شرکت های بیمه ای فعال نیستند که این موضوع  مانع از پیشرفت صنعت بیمه در این استان شده است.

رییس شعبه شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه صنعت بیمه در بخش فروش و خدمات پس از فروش خود را به درستی به مردم معرفی نکرده است، اظهارکرد: شرکت های بیمه ای که از توانگری بالایی برخوردار هستند خود را به درستی به جامعه معرفی نکرده اند و اشخاص به دلیل شناخت ناکافی به سمت شرکت هایی با توانگری پایین تر می روند که خدمات خوبی از این دست شرکت ها دریافت نمی کنند.

قرایی بیان کرد: شرکت های بیمه ای در هنگام فروش بیمه نامه اطلاعات کافی را در اختیار بیمه گزار قرار نمی دهند که این موضوع بیمه گزار را در هنگام پرداخت خسارت با مشکل روبه رو می کند. 

وی، افزود:تمایل مردم شهرستان سبزوار به سمت بیمه نامه های اجباری همانند شخص ثالث و مسئولیت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای