شناسه خبر : 11142

اختصاصی چابک‌آنلاین

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران، اظهار کرد که صنف متبوع وی در زمینه بیمه‌نامه تکمیل درمان با شرکت‌های بیمه بسیاری قرارداد بسته است اما از عملکرد هیچ‌یک از آن‌ها رضایت نداشته‌اند چرا که این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

چابک‌آنلاین،زهرا نامداری، حمید ثابت قدم در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، مدعی شد که بیمه‌ها در سال‌های اخیر تنها افزایش نرخ حق‌بیمه داشته‌اند و رشد خدمات آن‌ها صفر بوده است.!

وی اذعان داشت که "اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران از بیمه تکمیل درمان شرکت های مختلفی استفاده کرده اند اما از هیچکدام رضایت نداشته اند.

ثابت قدم با بیان اینکه "بیمه تکمیل درمان SOS هم تا 5 سال قبل خدمات خوبی ارائه می داد، در حال حاضر خدمات خوبی ارائه نمی دهند، مدعی شد: "بیمه ها از زیرکار در می روند تا وجهی را پرداخت نکنند و شرایط کلی بیمه ها همین است."

وی بیان کرد: عملکرد بیمه ها به خصوص در چهار سال اخیر خوب نبوده  و بیشتر بیمه ها را هر سال تغییر دادیم زیرا نمی توانستند شرایط اولیه ای را که صحبت می کردند انجام دهند و تعهدات خود را انجام نمی‌دادند.

ثابت قدم گفت: در حال حاضر اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران از طریق شرکت تعاونی تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه ایران هستند اما روی هم رفته از این شرکت بیمه دولتی هم رضایت چندانی ندارند.!

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران تعداد اعضای صنف متبوع خود را در حدود 1100واحد جواز دار عنوان کرد که شرایط ویژه کرونا، کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرارداده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای