شناسه خبر : 10895

اختصاصی چابک‌آنلاین

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد گفت که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش فروش بیمه‌نامه‌های عمر شده اما بر روی بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر تاثیری نداشته است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، معصوم ضمیری در گفت‌و‌گو با چابک‌آنلاین گفت: انگیزه افراد برای خرید بیمه‌نامه‌های عمر متنوع است و اشخاص این بیمه‌نامه‌ها را بنابه دلایل متفاوتی از جمله حمایت از خانواده، پس‌انداز، یا سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند. 

وی با اشاره به این نکته که تاکنون افزایشی در روند بازخرید بیمه نامه های عمر به وجود نیامده ،گفت: از آنجایی که زمینه های سرمایه گذاری درکشور محدود است و از طرف دیگر نتیجه عملیات شرکت های بیمه ای در سال 98 مطلوب بوده ، افراد دلیلی برای بازخرید بیمه نامه های عمر خود ندارند.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد  توضیح داد: طبق محاسبا ت اولیه شرکت های بیمه ای مشخص شده که شرکت ها می توانند مشارکت در منافع خوبی به بیمه نامه های خود بدهند به عبارتی بازده بیمه نامه های عمر در خیلی از شرکت های بیمه ای بهتر از بازده سیستم بانکی بوده است.

ضمیری اظهارکرد: یکی از دلایل تمایل افراد به سمت بیمه نامه های عمراین است که حوزه فعالیت شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه و بازار پولی وسیع تر بوده و می توانند سود بیشتری برای آنها تهیه کنند.

وی با بیان اینک  شیوع ویروس کرونا در برخی از خانواده ها منجر به خرید بیمه نامه های عمرشده است، گفت: بعضی افراد در شرایط کنونی که خطری در جامعه وجود دارد اقدام به خرید بیمه نامه عمر برای تامین آتیه خانواده خود می کنند درنتیجه نباید تنها به وجه منفی این ماجرا نگاه کرد.

مدیرعامل شرکت پاسارگاد یکی از مزایای بیمه نامه های عمر درشرایطی کنونی جامعه که رکود اقتصادی افزایش یافته را در استفاده بیمه گزاران از ذخایر بیمه نامه های  خود عنوان کرده و افزود: کسی که  ذخیره بیمه نامه وی 20 میلیون تومان است می تواند بدون هیچگونه تشریفاتی و به راحتی 15 میلیون تومان به صورت آنی وام بگیرد و آن مبلغ را به اقساط بپردازد.

ضمیری با بیان اینکه اگر افزایش بازخرید بیمه نامه های عمر اتفاق بیفتد به شرکت های بیمه ای هیچگونه فشار مالی وارد نمی شود، توضیح داد: شرکت ها براساس اطلاعاتی که دارند برای بیمه نامه های خود دو نوع ذخیره ریاضی و ذخیره بازخرید می گیرند .

وی گفت: بنابراین شرکت های بیمه گر در صورتی که  برای بیمه نامه های عمر خود درخواست بازخرید داشته باشند نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع  هم می شوند زیرا مبلغ ذخیره بازخرید کمتر از ذخیره ریاضی است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای