شناسه خبر : 10870

شرکت بیمه تجارت‌نو در آستانه فرارسیدن چهارمین سالروز تاسیس، صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۹۸ را در سامانه کدال منتشر کرد تا رکورد دار سریعترین شرکت صنعت بیمه درانتشارصورت‌های مالی این سال لقب گیرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، این شرکت ششم اردیبشهت ماه، سالروز تاسیس خود را به رسم چند سال اخیردر حالی جشن می‌گیرد که جشن امسال این شرکت نو پدید بیمه ای، با توجه به آمار و ارقام مندرج درصورت‌های مالی سال ۹۸  رنگ و بوی دیگری دارد.

در بررسی صورت‌های مالی مربوط به یکساله منتهی به سال۹۸ بیمه تجارت نو نکات مهمی از رشد۱۸۲ درصدی در سودخالص هرسهم این شرکت بیمه ای تا افزایش ناباورانه ۲۵۴درصدی سود خالص درقیاس با سال ۹۷ قابل توجه است.

سودخالص شرکت بیمه تجارت‌نو در انتهای سال ۹۸ به رقم ۱,۳۲۷,۵۰۴ میلیون ریال رسیده که از یک جهش معنادار حکایت دارد.

همچنین سود خالص هرسهم این شرکت در دوره مورد بررسی ازمرز ۸۴۶  ریال عبور کرده ، رقمی  که  با اندکی اغماض می توان این مقدارسودخالص هرسهم بیمه تجارت نو را برابر با تجمیع سودخالص هرسهم چندین شرکت بیمه‌ای در شرایط کنونی  به شمارآورد.

درحال حاضر مدیریت شرکت بیمه تجارت نو را “نیما نورالهی” برعهده  دارد، سمتی که اواخر مهرماه سال ۹۷ به وی محول شد.  

به نظرمی رسد بررسی آمارچهارسال گذشته شرکت بیمه تجارت‌نو معیار و محک مناسبی برای قضاوت شیوه مدیریت بین دونسل خواهد بود.

photo_2020-04-25_08-41-50-768x340

ارسال نظر

خدمات بیمه ای