شناسه خبر : 10790

چابک‌آنلاین گزارش می‌دهد

تعلل در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بیمه‌ای البرزو اتکایی امین، موضوعی که از چند سال قبل هرچند وقت یک‌بار که بحث خصوصی‌سازی شرکت‌ها به صدر رسانه‌ها کشیده می‌شود مطرح شده و اندک مدتی بعد هم دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، واقعیت این است که خصوصی سازی در صنعت بیمه تجربه چندان موفقی نبوده که به نظر می رسد این امر ناشی از نبود یک راهبرد مشخص در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بوده است.

درسالهایی که گذشت سهام چند شرکت بزرگ بیمه ای همچون آسیا، دانا و البرز به بخش خصوصی واگذارشد هرچند که هنوز بخشی از سهام شرکت بیمه البرز و اتکایی امین در مسیر واگذاری به دست انداز خورده و ناکام مانده است.

سیاست خصوصی سازی در واقع با هدف از بین بردن کاهش تصدی گری، حذف ناکارآمدی، سود ده کردن و افزایش کیفیت خدمات در شرکتها صورت می گیرد.

خصوصی سازی در صنعت بیمه هم اگرچه تا حدودی اجرایی شده اما همچنان واگذاری سهام دولت در دو شرکت بیمه اتکایی امین و بیمه البرز با وجود آنکه بارها و بارها در فهرست واگذاری مالکیت سهام دولت  قرارگرفته اند به فرجام نرسیده است.

به تازگی رئیس جمهوری به  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، ساز و کار عرضه سهام بنگاه‌هایی را که در اختیار دولت و نهادهای عمومی هستند، در بورس فراهم کند.

در این پیوند مجید علی پناهی رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: اینکه به چه دلیلی سهام شرکت بیمه البرز تاکنون واگذار نشده می تواند به عدم وجود مشتری برای سهام این شرکت مربوط باشد یا اینکه مشتری وجود داشته اما صلاحیت وی تایید نشده است.

وی ادامه داد: دراین زمینه شرکت بیمه البرز هیچگونه نقشی ندارد و سازمان خصوصی سازی متولی این امر بوده زیرا سهام  متعلق به دولت است و شرکت در فروش سهام دولت دخیل نیست و سازمان خصوصی سازی با توجه به قوانین موجود و براساس آنها سهام را عرضه می کند. 

رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز اظهارکرد: الگوی واگذاری سهام دولت در این دوره متفاوت بوده و وزارت اقتصاد دستورالعمل آن را تایید کرده است و شاید به صورت خرد عرضه شود.

پناهی افزود: دولت هم به فروش سهام دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین اصرار دارد و این احتمال وجود دارد که در این مرحله فروش سهام این دوشرکت از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام شود و فروش آنها به سرانجام برسدکه به نفع سهامداران خرد این دوشرکت هم می شود.

به نظر می رسدکه واگذاری مالکیت شرکت های بیمه ای دولتی که از سال ها قبل شروع شده و در برخی از زمینه ها با گسترش رقابت نتایج مثبتی برای این صنعت در پی داشته اما در برخی شرکت ها که مدیریت دولتی همچنان ادامه یافته چالش هایی را به دنبال داشته است.

سید مهدی عقدایی معاون سابق سازمان خصوصی سازی هم در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: در اوضاع کنونی جامعه با توجه به  اینکه رییس سابق سازمان خصوصی سازی مورد بازخواست قرارگرفته  باعث شده که مدیران این سازمان دست به عصا راه می روند و سعی می کنند که در حداقل ممکن و در حداکثر زمان یکسری واگذاری ها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه جو حاکم بر بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی از عوامل به تاخیر افتادن این واگذاری هااست گفت: هر سه بخش دولت، سازمان خصوصی سازی و شرکت ها در موقعیت کنونی جامعه که ویروس کرونا شیوع یافته برای واگذاری ها با احتیاط اقدام می کنند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: واگذاری های سهام شرکت های دولتی برای سازمان خصوصی سازی به دلیل موضع گیری طیف های مختلف بسیار سخت شده است.

عقدایی با تایید این موضوع که واگذاری سهام یک شرکت به بخش خصوصی بهره وری و کارایی آن را بالا می برد گفت: دولت هم از بابت سود شرکت های خصوصی مالیات بیشتری می گیرد در نتیجه خصوصی سازی اصلی انکارناپذیراست و حتما باید انجام شود اما در دوره های مختلف نگرانی مدیران و جنبه های سیاسی در به تعویق افتادن آن تاثیرگذار است.

فراموش نکنیم که خصوصی‌سازی یکی از شیوه‌های به تعادل رساندن ثبات در بازار است که می تواند آثار مثبتی هم به همراه داشته باشد همان طور که خصوصی سازی می تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد بگذارد اگر به شیوه ای صحیح اجرایی نشود پیامدهای زیان باری بر جامعه خواهد داشت.

با این اوصاف هنوز معلوم نیست که چرا واگذاری سهام دولت در دو شرکت بیمه ای البرزو اتکایی امین تاکنون موفقیت آمیز نبوده و تصدی گری دولت در آنها کم نشده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای