شناسه خبر : 10459

رئیس شعبه شرکت بیمه ما در استان گلستان، عدم اعتقاد برخی از مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی به خرید بیمه‌نامه را یکی از چالش‌های این استان نام برد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، هادی عموزاد در گفت وگو با چابک‌آنلاین، با بیان اینکه برخی از مدیران سازمان‌ها به بیمه اعتقادی نداشته و آن را هزینه ای مضاعف می دانند،گفت: البته بیمه درسبد خانوارهای ایرانی در اولویت آخر است حتی بیمه نامه آتش سوزی منازل که ارزانترین بیمه نامه در صنعت بیمه است فروش چندانی ندارد.

وی افزود: شرکت های بیمه ای هم در این عدم اشاعه فرهنگ بیمه در بین مردم مقصر هستند، درسینما و تلویزیون  اشاره ای به بیمه نمی شود و تنها در زمانیکه حادثه ای اتفاق می افتد مدیران صنعت بیمه مانوری می دهند و بیمه به صورت اصولی در بین مردم جا نیفتاده است.

رییس شعبه شرکت بیمه ما در استان گلستان گفت: قوانین ما قوانین حمایتی است به عنوان نمونه در حادثه سیل شیراز که درابتدای سالجاری رخ داد رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد کسانی که بیمه نامه شخص ثالث دارند می توانند خسارت اتومبیل خود را دریافت کنند درصورتیکه ماشین باید بیمه بدنه داشته باشد تا بتواند خسارت دریافت کند.!

وی،تاکید کرد: شرکت های بیمه ای نتوانستند مانندکشورهای پیشرفته محصولات بیمه ای جدید که مطابق با نیاز مردم است طراحی کنند در حال حاضر 32 شرکت بیمه ای وجوددارد که فقط ازمحصولات یکدیگر کپی می کنند. 

عموزاد گفت: باتوجه به سیل اخیر مردم استان با واقعیت بیمه نامه آتش سوزی آشنا شدند و این بیمه نامه را تهیه کردند اما به دلیل ضعف اطلاعات نمایندگان شرکت های بیمه ای برای تمدید بیمه نامه خود مراجعه نکردند و این مشکلی همیشگی است که با رخ دادن یک حادثه، جوی در جامعه ایجاد می شود.

وی توضیح داد: این وظیفه شبکه فروش است که باید طوری صحبت کند تا آن نیاز همیشه احساس شود ولی بیشتر نمایندگان شرکت ها ی بیمه ای محصول بیمه ای را به خوبی درک نکرده اند درنتیجه نمی توانند بر روی مشتری تاثیر بگذارند و محصول خودرا بفروشند.

رییس شعبه شرکت بیمه ما در استان گلستان درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا برفروش شرکت های بیمه ای گفت: کل صنعت بیمه تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته اند و بعضی از شرکت های بیمه ای تا 50 درصد کاهش فروش داشته اند زیرا دفاتر نمایندگان بسته است و اگر هم باز باشد اقدام به بازاریابی نمی کنند.

عموزاد افزود: به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری بازاریابی به طور کلی افت کرده و تنها بیمه نامه های سنوات گذشته تمدید می شوند و به دلیل اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل شده اند مردم در واریز حق بیمه مشکل دارند و بسیاری از بیمه نامه ها حتی تمدید هم نمی شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای