شناسه خبر : 10334

مدیرعامل سابق شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان بیان کرد: سود عملیاتی شرکت‌های بیمه‌ای زیاد نبوده و آنچه که منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها است که با توجه به اینکه بازار رشد خوبی داشته برخی از شرکت‌های بیمه‌ای توانستند پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را در بازار سرمایه‌گذاری کنند و رشد داشته باشند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، محسن محمدی درگفت وگو با چابک‌آنلاین گفت: باتوجه به اینکه در سالجاری تمامی شرکت ها تحت تاثیر افزایش کلیت بورس قرارگرفته و رشد خوبی داشته اند شرکت های بیمه ای هم به تناسب رشد لازم را داشتند ولی از لحاظ عملکردی، عملکرد و سود عملیاتی  شرکتهای بیمه ای خیلی رشد نداشته است.

مدیرعامل سابق شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان با بیان اینکه صنعت بیمه صنعتی جامانده در بازار سرمایه نیست گفت: درحال حاضر یک نگرانی بابت ویروس کرونا ایجاد شده که ممکن است برای شرکت های بیمه ای خسارت ایجاد کند و افراد کمتری برای خرید بیمه نامه به این شرکت ها مراجعه کنند و ازطرفی هم هزینه های  افرادی که تحت پوشش بیمه نامه تکمیل درمان قراردارند افزایش یابد.

محمدی اظهارکرد: کرونا تاکنون تاثیر محسوسی برروی بازار سرمایه نداشته تنها یکی دو روزی بازار منفی شد که کرونا تنها دلیل آن نبود و چند عامل دست به دست هم داده بودند.

وی ادامه داد: آن چیزی که مشخص است این است که تعداد فعالان بازار سرمایه بیشتر شده و بسیاری از افرداد حقیقی به جمع فعالان سنتی بازار اضافه شده اند که تحت تاثیر کرونا قرارنگرفته و همچنان به خرید خود ادامه داده و بازار را بالا می برند تا زمانیکه این حجم از نقدینگی به سمت بازار سرازیر باشد رشد خواهد داشت.

محمدی با بیان اینکه سرمایه گذاریهای صنعت بیمه در بازار سرمایه متناسب با شرایط این صنعت است گفت: شرکت های بیمه ای برای پرداخت به موقع تعهدات خود باید پرتفوی سرمایه گذاری خودرا به گونه ای بچینند که کم ریسک باشد به همین دلیل بخشی از سرمایه خود را به سمت سپرده های بانکی و گواهی سپرده می برند.

مدیرعامل سابق شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان گفت: برخی از شرکت ها ی بیمه ای نگرانی از ریزش بازار و از دست دادن سود خود دارند اما این موضوع هم مطرح است که به همان نسبت اگر بازار رشد کند آن شرکت هایی که در بازار نبودند از بازار جامانده و هزینه فرصت  های از دست رفته را باید بدهند.

محمدی بیان کرد: در تمام دنیا شرکت های بیمه بخش عمده ای از فعالیت حقوقی بورس را انجام می دهند و جزء حقوقی های بسیار بزرگ و فعال بورس هستند اما در کشور ما هنوز این فرهنگ در بین شرکت های بیمه ای جا نیفتاده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای