شناسه خبر : 10252

مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظان آرامش بیان کرد: موجودیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید در صنعت بیمه مورد بازبینی قرار گیرد که آیا وجود آن با توجه به شرایط موجود لازم است وقتی که شرایط به سمتی می‌رود که روزانه به تعداد افرادی که فاقد بیمه‌نامه هستند افزوده می‌شود پس صندوق به طور ناخودآگاه سرپناه کسانی می‌شود که به حق یا ناحق بیمه‌نامه نمی‌خرند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، قاسم سوهانی درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: درکشوری که بنا به دلایل متعدد هرروز به  تعداد افرادی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند افزوده می شود یعنی به تعداد افرادی که هرروز مشتری صندوق تامین خسارت های بدنی می شوند اضافه می شود باید یکبار بازبینی انجام شود که وجود همچین صندوقی مثبت است یا منفی؟

مدیرعامل کارگزاری حافظان آرامش اظهارکرد: با توجه به شرایط موجود اگرتاکنون هم از وجود صندوق تامین خسارت های بدنی رضایتی وجود داشته  در آینده ای نزدیک این رضایت وجود نخواهد داشت به دلیل اینکه منابع صندوق تامین خسارت های بدنی محدود است وبا شرایط موجود تعداد افراد فاقد  بیمه نامه روزانه افزایش خواهد یافت که صندوق نمی تواند پاسخگوی این حجم  افزایش تقاضا باشد.

مدیرعامل کارگزاری حافظان آرامش بیان کرد: باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای درصدی از بیمه نامه های شخص ثالث خودرا به صندوق تامین خسارت بدنی می پردازند صورت های مالی صندوق باید منتشر شود زیرا شفاف سازی از اصول مهم هرکار است. 

سوهانی بابیان اینکه شعبه گسترانی صندوق تامین خسارت های بدنی خود نشان دهنده افزایش مشتریهای مشمول استفاده از خدمات صندوق است گفت: هزینه های صندوق رو به افزایش است اگرچه این هزینه ها بابت ارائه خدمات بوده اما در کیفیت موضوع تغییری ایجاد نمی کند.

وی احتمال داد که  خود شرکت های بیمه ای بتوانند کار صندوق تامین خسارت های بدنی را در قالب یک نوع کنسرسیوم انجام دهند و یک شرکت یا بیمه مرکزی متولی اینکار شود چه دلیلی دارد که پولی را از شرکت های بیمه ای گرفته و صندوقی را ایجاد کنیم که هزینه های اداری ایجاد می کند و نیاز به شعبه و کارمند داشته باشد.

مدیرعامل شرکت  کارگزاری حافظان آرامش درخصوص وظیفه صندوق تامین خسارت های بدنی برای بالابردن سطح فرهنگ بیمه ای جامعه گفت: به طور کلی در مورد ارتقای فرهنگ بیمه ای جامعه دچار مشکل هستیم بیمه در شرایط سخت اقتصادی باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد اما جامعه بیمه را یک کالای لوکس می داند.

سوهانی اظهارکرد:اگر فرهنگ بیمه ای اصلاح شود مراجعه افراد به شرکت های بیمه ای و گرفتن بیمه نامه بیشتر می شود وافتخار صنعت بیمه باید فروش بیشتر بیمه نامه باشد وگرنه افزایش سرمایه صندوق تامین خسارت های بدنی، افزایش تعداد شعب این صندوق و افزایش درصد دریافتی بابت هر بیمه نامه از شرکت های بیمه ای افتخار نیست بلکه راه اشتباه رفتن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای