حقوق و مزایا
  • براساس گزارش دیوان محاسبات، از 4724 دستگاه اجرایی شناسایی‌شده، صرفاً 77 دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نموده‌اند.

  • سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور گفت: حقوق و مزایای پرسنل آرامستان‌ها در کشور ثابت نیست و بسته به توان و پتانسیل سازمان‌های آرامستان‌ها این موضوع متفاوت است. شاید در کلانشهرها این عدد قابل قبول باشد اما شهرهایی که از جمعیت کمتری برخوردار است و در زمره کلانشهرها نیستند شرایط مطلوبی را ندارند.

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده است، در دو بخش بوده است، اظهار داشت: یکی افزایش سنواتی و متناسب با تورم، که در سال ۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده است و امسال این ضریب به دو هزار و ۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد افزایش که با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده است، برابری می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ۱۴۲ درصد. یعنی دولت مجموعاً توانسته است متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.