شرکت بیمه کارآفرین
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین دراستان اصفهان،دو بیمه نامه مسئولیت و عمر را ازرشته های پرطرفدار این استان نام برد وگفت:به دلیل اینکه اصفهان شهری صنعتی است، بیمه نامه‌های مسئولیت دراین استان فروش بالایی دارد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه صندوق مشترک سرمایه گذاری در گذشته در صنعت بیمه وجود داشته و جواب نداده است، افزود: صنعت بیمه در گذشته یک شرکت سرمایه گذاری داشت که بسیاری از پروژه‌های آن شرکت عقیم ماند واین موضوع برای شرکت‌های بیمه‌ای که نیازبه سرمایه گذاری‌های نقد دارند خوشایند نیست.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه خدمات طب سنتی تحت پوشش بیمه‌ها نیست، گفت: علت آن هم این است که استاندارد و چارچوب خاصی برای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس شعبه شرکت بیمه کارآفرین در شهرستان چالوس، با اشاره به شناخت عموم افراد از بیمه های اجباری، افزود: روی بیمه نامه های اجباری کار شده درنتیجه عموم افراد با آن آشنایی دارند اما افراد جامعه شناخت چندانی ازهمه بیمه نامه های اختیاری ندارند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، بابیان اینکه بیمه نامه‌ای که قطعات اتومبیل را به صورت جداگانه پوشش دهد وجود ندارد، افزود: خرابی قطعات اتومبیل تحت پوشش بیمه نامه بدنه اتومبیل نیست و فقط حادثه و سرقت، آن هم در قالب کلی برای یک ماشین کامل پوشش داده می‌شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  سرپرست شعبه شرکت بیمه کارآفرین در استان ایلام، با بیان اینکه بخش عمده ای از ذخایر نفت و گازکشور دراستان ایلام قرار دارد، افزود: ولی بیمه نامه‌های این موارد در تهران و توسط دفاترمرکزی صادرمی‌شود واز این محل پرتفویی نصیب شرکت‌های استان نمی‌شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرفناوری اطلاعات شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه ضرورت راه اندازی کد یکتا وبانک اطلاعاتی یکپارچه درصنعت بیمه برکسی پوشیده نیست، گفت: بیمه مرکزی یکسری زمان بندی‌هایی درمورد راه اندازی این وب سرویس‌ها ارائه می‌دهد که اجرای به موقع آن برای شرکت‌های بیمه‌ای غیرممکن است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: فعالان صنعت بیمه هرگز تعداد بیمه نامه‌های یک شرکت را برای مقایسه عملکرد آن درنظر نمی‌گیرند وحق بیمه تولیدی و خسارت پرداخت شده ازعوامل مهم درمقایسه شرکت‌ها است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: سرمایه گذاری ارتباطی مستقیم با نوع ریسک و پذیرش ریسک دارد و شرکت‌ها باید متناسب با ریسک، سرمایه گذاری‌های جاری خود را ازبلندمدت تفکیک کنند تا بتوانند درزمان مناسب ازآن بهره بگیرند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: در قانون بیمه شخص ثالث به این موضوع اشاره شده که پرداخت میزانی از خسارت بر عهده هرسازمانی است که درحادثه تصادف دخیل باشد.