شرکت بیمه آرمان
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، با بیان اینکه شرکت های تازه وارد در شرایطی وارد بازار بیمه شده اند که سود و زیان ناشی از فعالیت بیمه گری، حاشیه سود قابل قبولی در بازار ندارد، اظهارکرد: شرکت‌هایی تازه تاسیس بیشتر برنامه وبازدهی خودرا روی عملیات سرمایه گذاری متمرکز کرده اند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "حمیدرضاامیرحسنخانی" سرپرست شرکت بیمه آرمان درگفت و گو با چابک آنلاین: شرکت‌ها هرچقدر بیشتر باشند رقابت بیشتر خواهد بود و آن ارائه خدمات است که شرکت‌ها رامتمایز می‌کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در شهرستان یاسوج، با بیان اینکه،درحال حاضر و باتوجه به وقوع زلزله اخیری که در استان رخ داده تمایل مردم به سمت بیمه نامه‌های آتش سوزی بیشتر است، گفت: در یکی دوسال اخیر استقبال مردم یاسوج از بیمه نامه‌های عمرو زندگی خیلی خوب بوده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرعامل سابق شرکت بیمه آرمان یکی ازعوامل مهم شفافیت شرکت‌های بیمه‌ای در صورت های مالی را ذخائراین شرکت‌ها دانست وافزود: بیمه مرکزی در چند سال اخیر به جد تاکید بسیار زیادی روی ذخیره فنی و ریاضی شرکت‌های بیمه‌ای دارد و سختگیرانه اینکار را انجام می‌دهد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  کامبیز پیکارجو، مدیرعامل سابق شرکت بیمه آرمان: هررسانه‌ای جای خود را دارد و هیچکسی نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد، چابک آنلاین جایگاه خود را درصنعت بیمه دارد و به عنوان یک نهاد تخصصی خوب کار کرده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون اجرایی وعضوهیات مدیره شرکت بیمه آرمان، بیان کرد: صنعت بیمه به نسبت کشورهای پیشرفته در بخش هوشمند سازی اندکی عقب است اما با روندی که پیش می‌رود و حمایت بیمه مرکزی از استارت آپ‌ها و مکانیزه کردن سیستم بیمه، در آینده‌ای نزدیک شاهد فرآیند صدور بیمه نامه تا پرداخت خسارت به صورت مکانیزه خواهیم بود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  حمیدرضا امیرحسنخانی"، معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان در گفت و گو چابک آنلاین: در شرکت‌های بیمه‌ای یکسری خدمات تعریف شده و 90 درصد شرکت‌ها مایل به استفاده از همان خدمات بوده و دنبال خدمات جدید نیستند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیر ریسک واکچوئری شرکت بیمه آرمان،با بیان اینکه مدیریت ریسک همیشه در شرکت‌های بیمه‌ای بوده اما باید سیستمی شود، گفت: باید مدیریت ریسک از حالت جزیره‌ای خارج شده و تمامی ارکان شرکت در آن سهم داشته باشند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  سرپرست شعبه شرکت بیمه آرمان دراستان گلستان،اظهارکرد:صنعت بیمه برای سرمایه گذاری دراین استان تلاش خاصی نکرده و این استان شاید از نظر صنعتی ضعیف باشد اما در بخش هایی مانند کشاورزی، دامداری و پرورش اسب، بازار بسیار بکری دارد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان بوشهر، با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه دراین استان به نسبت سایر استان ها پایین است، گفت: استان بوشهر پایتخت انرژی ایران است و در شهر عسلویه فازهای متعدد نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد اما هیچکدام از این قرارداد‌های بیمه‌ای دراستان منعقد نمی‌شود.